Импресум

ЛИДЛ България ЕООД & Ко. КД

Вписано в Търговския регистър под ЕИК 131071587 и с ДДС

номер BG131071587

Адрес на редакцията:
ЛИДЛ България ЕООД енд КО. КД
ул. „3-ти март“ № 1
2129 Равно поле

Контакт:
Телефон: 080014141 или
www.lidl.bg/kontakt.htm